Byasamfälligheten

 
Startsidan Skoterföreningen Hembygdsföreningen
Fiskeföreningen

Program-23

Pro

Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

En förening som bevakar byns intressen. Kan

ge bidrag till olika projekt

Verksamheter

En städdag anordnades i Maj månad. En del städade sexkanten, badstranden och efter vägarna i byn. Många ställde upp för att göra det trivsamt i byn.

Efter avslutat arbete bjöds det på fika på Hembygdsgården.
Paloniemigrillplatsen har  städats med jämna mellanrum.
Styrelsen vill tacka alla som deltagit i den bland annat årliga städdagen.

Styrelsen -23

Ordförande: Kenny Ärlebrand, Kassör: Britt Inger Larsson.
Övriga ledamöter:
Helena Karlsson, Sven-Erik Fredriksson
och Anders Larsson.
Styrelsesuppleanter: Anders Fredriksson.
Revisorer: Kent Ström, Sixten Israelsson.
Revisorssupleant: Rolf Karlsson.
Valberedning:
Lennart Landström