Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

En förening som bevakar byns intressen. Kan ge bidrag till olika projekt

Nuvarande styrelse för år 2022

Ordförande: Kenny Ärlebrand. Kassör: Britt-Inger Larsson
Övriga ledamöter: Helena
Karlsson, Sven-Erik Fredriksson
och Anders Larsson.
Styrelsesuppleanter: Anders Fredriksson, Hans Nilsson
Revisorer: Kent Ström, Sixten Israelsson
Revisorssupleant:
Rolf Karlsson
Valberedning:
Lennart Landström.Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

 

Verksamheter -21

En städdag anordnades i Maj månad.
En del städade sexkanten, badstranden och efter vägarna i byn.
Många ställde upp för att göra byn trivsam.

Efter avslutat arbete bjöds det på fika på Hembygdsgården.
Från kommunen fick Samfälligheten ett bidrag på 3 000 kr.

Paloniemigrillplatsen har  städats med jämna mellanrum.

Styrelsen för Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening vill tacka alla som deltagit i den
bland annat årliga städdagen.

 

Lennart Landström               Kenny Ärlebrand                         Anders Larsson

 

Helena Karlsson                 Sven-Erik Fredriksson
 

Startsida